Steel Division Normandy 44

Výsadkáři 101. výsadkov divize – „Screaming Eagles“ se dostávají do obklíčení německými jednotkami z 6. parašutis­tického pluku, kteří drtí výsadkáře na předměstí Carentan, ale o kus dále již další část jednotek 101. vytlačuje nepřítele ze středu města a obrana 6. parašutistického pluku se začíná hrou-tit. Tohle je válka, bez přikras a barevných stuh. Přesně takto se dá popsat nová hra od studia Eugen Systems. Právě tohle studio nám již nějaký ten pátek přináší skvělé a komplexní strategie, které jsou možná zatraceně těžké, ale zato přináší skvělou zábavu na dlouhé týdny hraní.

Steel Division: Normandy 44 nabízí neskutečně propracovanou strategii, která jde opravdu do hloub-ky, ať se jedná o herní mechanizmy, až po detailně propracované jednotky i s jejich znaky. Hra nabízí neskutečnou možnost se vžít do velitele družstev či pluků a řídi celé akce, a přitom musí komplexně myslet jako velitel. Není důležité vyhrát každou bitvu, ale válku! Při hraní se budete dostávat do situ-ací, kdy je lepší stáhnout své jednotky a přijít a o kus území než riskovat nesmyslné ztráty. V někte-rých případech je lepší zaměstnat velký počet nepřátelských jednotek a vědět, že vás čekají obrovské ztráty, ale to vám poskytne dostatek času na rychlý obchvat a úder do týlu nepřítele. Steel Division: Normandy 44 opravdu nabízí velice komplexní strategie s velkým S! Při hraní brzy zjistíte, že na kaž-dou vzniklou situaci budete muset reagovat jinak a vždy se rozhodovat za pochodu. Zde je jen jediný plán, a to je vyhrát za každou cenu.

Při plánování své strategie a stylu hraní je nutné dbát na složení svých jednotek. Ano, přesně tak bu-dete si moci poskládat své bojové jednotky dle svého uvážení, ale vždy dle reálných předloh pluků a družstev, jako např. u 101. výsadkové divize – „Screaming Eagles“. Proto nečekejte u spojeneckých výsadkářů samé Shermany M4. Toto pravidlo platí i u jiných složení jiných divizí. Budete si moci vybí-rat z pěchoty, dělostřelectva, obrněných vozidel, podpůrných jednotek až po tanky a letadla. Výběr je opravdu široký a každá jednotka je vždy realisticky ztvárněna. Obrovská deviza hry je ta, že všechny jednotky nejsou jen realisticky ztvárněné, ale mají také mají realistické atributy a schopnosti, které měly reálné jednotky ve II. světové válce. Např. tank Sherman M4 nezničí na delší vzdálenost Panzer-kampfwagen VI Ausf. B „Tiger II“. Steel Division: Normandy 44 nabízí neskutečně kvalitní a dlouhodo-bou zábavu, která je vykoupena tím, že se hru budete déle učit hrát, ale zato vám přinese pocit bla-ženosti až budete ničit nepřátelskou AI nebo lidské protivníky.

Hra není skladem
nelze momentálně zakoupit
249 Kč
Vaše cena:

1-4 | 5
VIDEA

Steel Division Normandy 44 - video

OBRÁZKY

HARDWAROVÉ NÁROKY

Procesor: i3 3.1 Ghz
RAM: 3 GB
Grafická karta: 1 GB
HDD: 32 GB
Systém: Windows 7, 8, 10
Jazyk: